KONTAKTUJTE NÁSEM Brno s.r.o.


Jílkova 124
615 35 Brno
Česká republika

GPS: 49°11'50.52"N, 16°38'8.74"E
Stejnosměrné motory všeobecného použití řady MZákladní Informace

Elektromotory řady M jsou vyráběny ve čtyřech základních výškách os:

90 mm 112 mm
132 mm 160 mm

Velikosti 112 a 132 jsou řešeny ve dvou délkách aktivního železa, velikosti 90 a 160 ve třech.

Konstrukční řešení řady stejnosměrných strojů vychází ze stavebnicového systému umožňujícího vysokou unifikaci jednotlivých dílců při velkém počtu konstrukčních variant. Řada M je vyráběna v rozměrech ve shodě s doporučením IEC 72 ČSN 35 0040.

Stroje jsou čtyřpólové (výjimku tvoří M 90, které jsou dvoupólové).
Motory je možno napájet i z řízených usměrňovačů.

Rotory strojů jsou dynamicky vyvážené s vloženým půlperem na volném konci hřídele a uloženy v radiálních kuličkových ložiskách s trvalou tukovou náplní. 
Nahoře jsou stroje opatřeny svorkovnicovým krytem s ucpávkovými vývodkami. Vývodky směřují ke straně opačné straně pohonu a zákazník si může jejich směr změnit podle potřeby (svorkovnicový kryt dovoluje měnit polohu po 90°). 

Připevňovací patky umožňují při usazení zajistit mechanickou polohu stroje. Stroje o hmotnosti přes 30 kg jsou opatřeny závěsnými oky ke spolehlivému zavěšení.

Kmitání strojů odpovídá kategorii A. Stroje s nižšími hodnotami kmitání v kategorii B možno dodat po dohodě. 
Hladina hluku odpovídá třídě 1. Stroje jsou odrušeny pro průmyslovou oblast na mezní hodnoty R03. Izolace strojů je provedena ve třídě tepelné odolnosti F.

Stroje vyhovují IEC 34-1, ČSN EN 60034 a ST SEV 1346-78.

Technické Informace

Stejnosměrné elektromotory se dodávají s derivačním nebo cizím buzením. Tato buzení motoru jsou v případě požadavku na stabilní průběh zatěžovací charakteristiky (otáčky při zatížení klesají) opatřena stabilizačním pomocným sériovým vinutím. Takové případy se vyskytují například u motorů, které nepracují s regulátorem v otáčkové smyčce. Motory napájené z řízených usměrňovačů s otáčkovou vazbou, (s tachodynamem) stabilizační vinutí nemají. Na požádání se stroje též vyrábějí s buzením kompaundním nebo sériovým.

Elektromotory řady M jsou určeny pro prostředí:

obyčejné teplota okolí -20 až +40 °C
tropické vlhké TH32 v krytí IP23 teplota okolí -20 až +40 °C
tropické univerzální T23 v krytí IP23 teplota okolí -20 až +45 °C

Výška nad mořem - maximálně 1000m, nad 1000m je nutno redukovat výkon.

 

Napětí kotvy:

110 V určeno pro napájení hladkým proudem
160 V určeno pro napájení z jednofázových usměrňovačů
220 V určeno pro napájení hladkým proudem
270 V určeno pro napájení z jednofázových usměrňovačů
330 V pro napájení z trojfázových usměrňovačů
400 V určeno pro napájení hladkým proudem nebo pro napájení z trojfázových usměrňovačů
440 V pro napájení z trojfázových usměrňovačů

Při napájení z řízených usměrňovačů se zvlněním větším než 15% je nutno snížit výkon (moment) o 15%.

Stroje jsou určeny pro oba smysly točení. Není-li uvedeno jinak, jsou motory zapojeny pro smysl točení vpravo, přičemž smysl točení lze měnit přepojením podle schématu umístěného ve svorkovnicovém krytu.

Tvary strojů:

IM 1001 IM 2001 IM 3001 IM 3011 IM 3031
IM 1002 IM 2002 IM 3002 IM 3012 IM 3032


Stupeň krytí:

            IP 23                     IP 44            IP 55 (po dohodě)

Motory se vyrábějí v označení MB, MF, MG, MO.

 

Regulace otáček změnou napětí kotvy:
Elektromotory MB lze regulovat napětím kotvy při konstantním momentu od jmenovitých (nejvyšších) otáček až do 1300 u MB112 a MB132 nebo do 1500 u MB90 a MB160, dále u všech do 750 a 300 min-1 podle příslušného regulačního rozsahu. Obdobně elektromotory MF a MG lze regulovat až do nejnižších otáček 50  min-1.
Motory MO lze regulovat za konstantního momentu až do 300 min-1 a od 300 do 50 min-1 při momentu sníženém na 70% MN. Jmenovitý moment odpovídá parametrům uvedeným na štítku.

Regulace otáček odbuzením:

     1 : 1,5   při konstantním výkonu
     1 : 2 při sníženém výkonu o 10%

S vyšším regulačním rozsahem po dohodě.

Maximální otáčky dané mechanickou pevností rotoru jsou 4 500 min-1.

Podrobné informace najdete pod záložkou Dokumenty ke stažení nebo můžete kontaktovat naše obchodní oddělení obchodní oddělení.

Podívejte se i na další elektromotory z našeho výrobního programu.

 

 

20.11.2020  Aktuálně hledáme MANAGERA STRATEGICKÉHO NÁKUPU
20.11.2020  Aktuálně hledáme LAKÝRNÍKA
17.03.2020  CORONAVIRUS COVID-19
  Vážení obchodní partneři, v souvislosti s pandemií coronaviru COVID-19 a nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR jsme zaujali níže uvedená opatření. Naší prioritou je ochrana Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců a jejich rodin. Důrazně Vás tedy žádáme, abyste vstupovali do areálu pouze se zakrytým obličejem pomocí roušky nebo šátku.  Všichni návštěvníci jsou povinni na recepci EM Brno podepsat prohlášení, že v posledních třech týdnech nebyli v zahraničí (nejedná se pouze o postižené oblasti) a nepřišli do styku s osobou, u které byl prokázán vir nebo jí byla nařízena karanténa. V případě, že toto prohlášení nebude podepsáno, nebo bude potvrzeno, že uvedené osoby pobývali v zahraničí či přišli do styku s osobou infikovanou nebo s osobou v karanténě, nebudou vpuštěni do areálu naší společnosti. Zaměstnancům EM Brno jsou zrušeny jakékoli mezinárodní i vnitrostátní služební cesty. Nebudou se účastnit ani žádných školení. Veškerá jednání jsou řešena videokonferencí nebo telefonicky. Dále doporučujeme našim zaměstnancům vyhnout se podávání rukou, což není projevem neúcty, ale ochranou proti přenosu nákazy. Veškerá uvedená opatření jsou platná do odvolání jednatele EM Brno Ing. Václava Husáka.   Děkujeme Vám za respektování a dodržování těchto omezení.