KONTAKTUJTE NÁSEM Brno s.r.o.


Jílkova 124
615 35 Brno
Česká republika

GPS: 49°11'50.52"N, 16°38'8.74"E
Trakční stejnosměrné motory řady 3MZákladní Informace

 

Elektromotory řady 3M jsou vyráběny v osových výškách:

 

56 mm 63 mm 71 mm 80 mm
100 mm 112 mm 132 mm 160 mm

 

Kostru tvoří ocelová trubka zaručující dostatečnou mechanickou tuhost, k ní jsou přivařeny patky, u větších nebo více namáhaných strojů je příruba nebo i přední štít (u komutátoru) z tvárné litiny, v ostatních případech se šedé litiny. Konstrukce motoru umožňuje dodávky motorů s různými jmenovitými otáčkami při zvoleném napájecím napětí.

 

Motory mohou být napájeny z měničů připojených k akumulátorové baterii nebo stejnosměrné síti o napětí 12 až 120 V podle velikosti motoru.

 

Rotory jsou dynamicky vyvažovány s půlperem. Volný konec hřídele je válcový s perem, na požádání může být hladký kuželový, se závitem, různě tvarovaný, případně i s ozubením nebo drážkováním. Proveditelný je i druhý volný konec.

 

Kuličková ložiska jsou s trvalou tukovou náplní, na požadavek mohou být ložiska se zvětšenou radiální vůlí C3 nebo s mazivem s vyšší teplotní odolností (pracovní teplota ložisek 80 a více °C).

 

Technické Informace

 

Elektromotory lze dodat s různým provedením budicího vinutí závislým na způsobu použití:

 

sériové buzení (S) vhodné pro trakční účely, velký záběrový moment, přirozený pokles otáček s rostoucím zatížením motoru
cizí buezní (C) napájení z nezávislého zdroje, který napodobuje sériové buzení
derivační buzení (D) obvykle pouze pro jeden smysl točení motoru (čerpadla, kompresory), nevhodné pro trakci - příliš zatěžuje zdroj
kompaundní buzení (K) sériové i derivační buzení, velmi vhodné - omezuje otáčky při chodu naprázdno, veškeré druhy pohonu

 

Pro reverzaci otáček musí mít každý motor dvě samostatné svorky pro kotvu (rotor) a dvě až čtyři pro buzení (stator).

Krytí motoru: 

IP 2 (otevřené)  s různým stupněm ochrany proti kapající nebo stříkající vodě (část ochrany tvoří způsob zástavby ve vozidle)
IP 44

značně zvyšuje hmotnost motoru a snižuje dosažitelný výkon na 30 až 40%            

 

Chlazení motoru:

 

IC 01 ventilátor nasazený na hřídeli
IC 00 bez ventilace

 

Pracovní prostředí obyčejné, teplota okolí od -20 do +40 °C, na požadavek lze zajistit zvýšenou odolnost proti vlhku, korozi, prachu, dokonalejší povrchový nátěr.

 

Izolační materiály jsou ve třídě tepelné odolnosti F, vodiče a drážkové izolace i ve třídě vyšší F/H nebo H. U zvlášť namáhaných strojů se používají vodiče s dvojitou lakovou izolací.

 

Tvar patkopřírubový IM 2… se používá u největších strojů velikosti H132 a H160. Upevnění motoru -  na patkách nebo na přírubě, při současném uchycení na patkách i na přírubě musí být obě dosedací plochy vzájemně kolmé.

Smysl točení je vždy vpravo (ve smyslu hodinových ručiček) při pohledu na volný konec hřídele, přičemž (+) polarita zdroje se připojuje na všechny svorky s indexem 1 (začátek).

 

Označení svorek:

 

  A kotva, rotor                  
  B pomocné póly
  C kompenzace
  D sériové buzení
  E derivační buzení
  F cizí buzení

 

Doba chodu u motorů řady 3M je velmi rozdílná, jmenovité údaje se určují pro zatížení po dobu 60 minut (krátkodobý chod S2 – 60 min). Při přerušovaném zatížení S3 se uvádí přípustný zatěžovatel (doba chodu při plném zatížení vztažená na dobu cyklu nejčastěji T = 10 minut). Pro pohon hydraulických čerpadel např. S3 – 15%  (1,5 min běh motoru, 8,5 min klid).

 

Přibližné hodnoty zatížení:

 

Zatížení       S1    S3-60% S3-50% S3-40% S3-25% S3-15%

I/In

     1,0   1,3 1,4 1,6 2,0 2,5

 

Opakované přetížení motoru nad 1,6In po dobu delší než 30 s nutno dohodnout s výrobcem.

Podrobné informace najdete pod záložkou Dokumenty ke stažení nebo kontaktujte naše obchodní oddělení.

Podívejte se i na další elektromotory z našeho výrobního programu.

20.11.2020  Aktuálně hledáme MANAGERA STRATEGICKÉHO NÁKUPU
20.11.2020  Aktuálně hledáme LAKÝRNÍKA
17.03.2020  CORONAVIRUS COVID-19
  Vážení obchodní partneři, v souvislosti s pandemií coronaviru COVID-19 a nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR jsme zaujali níže uvedená opatření. Naší prioritou je ochrana Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců a jejich rodin. Důrazně Vás tedy žádáme, abyste vstupovali do areálu pouze se zakrytým obličejem pomocí roušky nebo šátku.  Všichni návštěvníci jsou povinni na recepci EM Brno podepsat prohlášení, že v posledních třech týdnech nebyli v zahraničí (nejedná se pouze o postižené oblasti) a nepřišli do styku s osobou, u které byl prokázán vir nebo jí byla nařízena karanténa. V případě, že toto prohlášení nebude podepsáno, nebo bude potvrzeno, že uvedené osoby pobývali v zahraničí či přišli do styku s osobou infikovanou nebo s osobou v karanténě, nebudou vpuštěni do areálu naší společnosti. Zaměstnancům EM Brno jsou zrušeny jakékoli mezinárodní i vnitrostátní služební cesty. Nebudou se účastnit ani žádných školení. Veškerá jednání jsou řešena videokonferencí nebo telefonicky. Dále doporučujeme našim zaměstnancům vyhnout se podávání rukou, což není projevem neúcty, ale ochranou proti přenosu nákazy. Veškerá uvedená opatření jsou platná do odvolání jednatele EM Brno Ing. Václava Husáka.   Děkujeme Vám za respektování a dodržování těchto omezení.