Stejnosměrné elektromotory obecně slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci. Výhodou stejnosměrných strojů je snadná a plynulá regulace otáček, kterou docílíme změnou napětí kotvy nebo regulací napětí budicího vinutí.

ŘADA M

Tyto stroje lze využít např. v obráběcích nebo tiskařských strojích, čerpadlech, ventilátorech a v dalších průmyslových pohonech pro všeobecné použití. Rozsah výkonů motorů řady M je od 1 do 35 kW a vyrábí se ve čtyřech typových velikostech – H90, H112, H132 a H160.

Stručný popis

Elektromotory řady 3M jsou vyráběny v osových výškách – 56 mm, 63 mm, 71 mm, 80 mm, 100 mm, 112 mm, 132 mm a 160 mm.

Kostru tvoří ocelová trubka zaručující dostatečnou mechanickou tuhost, k ní jsou přivařeny patky, u větších nebo více namáhaných strojů je příruba nebo i přední štít (u komutátoru) z tvárné litiny, v ostatních případech se šedé litiny. Konstrukce motoru umožňuje dodávky motorů s různými jmenovitými otáčkami při zvoleném napájecím napětí.

Motory mohou být napájeny z měničů připojených k akumulátorové baterii nebo stejnosměrné síti o napětí 12 až 120 V podle velikosti motoru.

Rotory jsou dynamicky vyvažovány s půlperem. Volný konec hřídele je válcový s perem, na požádání může být hladký kuželový, se závitem, různě tvarovaný, případně i s ozubením nebo drážkováním. Proveditelný je i druhý volný konec.

Kuličková ložiska jsou s trvalou tukovou náplní, na požadavek mohou být ložiska se zvětšenou radiální vůlí C3 nebo s mazivem s vyšší teplotní odolností (pracovní teplota ložisek 80 a více °C).

ŘADA 3M

Elektromotory této řady jsou určeny pro pohon malých silničních a železničních vozidel, vysokozdvižných a plošinových vozíků nebo kompresorů. Motory mohou být napájeny z měničů připojených k akumulátorové baterii nebo stejnosměrné síti o napětí 12 až 120 V podle velikosti motoru.