Elektrohydraulické přístroje řady EP jsou náhradou za německé výrobky známé pod označením ELDRO, BL nebo EB.

ŘADA EP

Používají se k ovládání průmyslových zařízení, u nichž se vyžaduje působení mechanické síly po lineární dráze (čelisťové brzdy, závory, zásobníky, ventily).
Tažné síly 200 a 500 N se zdvihem 50 nebo 100 mm, u větších velikostí síly 1250 až 1500 N se zdvihem 60 nebo 160 mm.
Napájení ze sítě 3×400 V, 50 Hz, teploty okolí od -25 do +40 °C, na požadavek i do -40 °C.
Možnost vestavby vnitřních vratných pružin, řídicích ventilů nebo i vnější tlumicí pružiny.

Stručný popis

Hnací jednotku tvoří vestavěný trojfázový asynchronní motor pohánějící lopatkové kolo hydraulického čerpadla.

Zpětný chod přístroje po odpojení od sítě je zajištěn působením tíže ovládaného zařízení nebo pomocí vestavných pružin. Vnější díly včetně svorkovnice jsou hliníkové odlitky.

Rychlost pohybu táhla se může v malém rozsahu měnit pomocí regulačního šroubu umístěného pod nalévacím otvorem v horní části víka (utahováním se pohyb zpomaluje) nebo plynulým zpomalováním ovládacími ventily.

Pracovní poloha elektrohydraulického přístroje svislá nebo skloněná o 60° od svislice, na požadavek i vodorovně.