PŘÍJEZD DO NAŠÍ SPOLEČNOSTI Z ULICE FILIPÍNSKÉHO

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

building

Jílkova 124, 615 00 Brno
Česká republika

IČ: 64507301
DIČ: CZ64507301

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22666, den zápisu 13.5.1996.

call

+420 548 427 411

bank

Komerční banka a.s., Merhautova 1, 604 11 Brno

Číslo účtu: 1124550287/0100

IBAN: CZ96 0100 0000 0011 2455 0287

gps (1)

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Jednatel

Ing. Václav Husák

+420 739 631 401

Obchodně-technický ředitel

Ing. Josef Běloušek, PhD.

+420 739 631 405

Výrobní ředitel

Ing. Radim Dvořáček

+420 739 631 421

ODBORNÉ ÚTVARY

Vedoucí konstrukce

Ing. Ota Dedek

+420 739 631 427

Vedoucí OŘJ

Ing. Jiří Hořínek

+420 739 631 426

Vedoucí prodeje

Mgr. Ondřej Mahr

+420 739 631 443

Zásobování

Josef Rozkošný

+420 739 631 428

Vedoucí opravny motorů a prototypové dílny

Ing. Radim Dvořáček

+420 739 631 421

Vedoucí nástrojárny

Miroslav Šohaj

+420 739 631 432