world

Jsme česká společnost s více než 100letou tradicí expandující do celého světa

factory

Vyrábíme elektromotory pro lehký a střední strojírenský průmysl a nabízíme také opravy a různé kooperace

TIMELINE_EM_BRNO_4

POČÁTEK VÝROBY

Rok 1909

Strojírna bratří Richtrové

Závod vznikl z malé provozovny založené na podzim roku 1909 na Šámalově ulici v Brně-Židenicích. S majiteli zde  tři dělníci a tři učni začali vyrábět prací a žehlicí ruční stroje, později i dvoutaktní a čtyřtaktní pojízdné benzinové motory a hoblovací stroje. Provozovna nesla název Strojírna Bratří Richtrové. V r. 1912 zaměstnávala již 30 dělníků a 10 učňů. Firma zakoupila další pozemky a postavila dvoupodlažní tovární budovu, různé přístavby a sklady a v dalším roce malou slévárnu. Po první světové válce spolu s rostoucí elektrifikací roste i význam a rozsah továrny. Majitelé si našli další společníky a vyrobili v r. 1920 prvních 200 elektromotorů.

V lednu 1921 po reorganizaci založili novou firmu s názvem Elektromotor SVET. V letech 1924-1925 postavila firma novou velkou slévárnu, zvýšila počet zaměstnanců na 145. V roce 1926 rozšířila výrobní plochy a zahájila výrobu spouštěčů, regulátorů, vypínačů a přepínačů k motorům. V r. 1928 přikoupila továrna další budovu a výrobky se rozrostly o neonové reklamy a trojfázové generátory. To již firma SVET zaměstnávala 334 pracovníků.

ZNÁRODNĚNÍ

Rok 1946

Moravské elektrotechnické závody

V r. 1946 byla firma „Elektromotor SVET“ znárodněna a začleněna do národního podniku Moravské elektrotechnické závody s ředitelstvím v Olomouci. Byla zavedena výroba stejnosměrných strojů, motorgenerátorů, jednokotvových měničů napětí a kmitočtu a benzino-elektrických agregátů. Byla též vyráběna skupina jednoúčelových motorů, jednofázové motorky a později i řada elektrohydraulických přístrojů ELDRO, motorky STM k pohonu šicích strojů a koncem padesátých let také chladničkové motorky. K 1. lednu 1950 vznikl samostatný podnik MEZ Židenice.

Rok 1958

MEZ Brno

V dubnu r. 1958 sloučením podniků MEZ Židenice, MEZ vývojový závod a MEZ Drásov s pobočnými závody v Nedvědici a ve Štěpánově vznikl nový národní podnik MEZ Brno. Základním závodem podniku MEZ Brno se stal závod v Brně-Židenicích. V r.1964 byl vyčleněn z podniku vývojový závod, který se stal samostatným výzkumným a vývojovým ústavem. Do konce r. 1970 byl výrobní program inovován, byla zavedena výroba polovodičových usměrňovačů a tyristorových regulátorů. Při inovaci stejnosměrných strojů byla z jejich řady odvozena a zavedena do výroby též řada trojfázových komutátorových derivačních motorů a řada speciálních stejnosměrných motorů s malým setrvačným momentem SFT a později řady vysokomomentních motorů SHAT. V roce 1974 byl představen nový stejnosměrný reverzační pohon MEZOMATIC pro posuvy číslicově řízených obráběcích strojů a v r. 1977 nová řada stejnosměrných motorů.

PRIVATIZACE A VZNIK EM BRNO s.r.o.

Rok 1996

EM Brno s.r.o.

V roce 1994 v privatizaci podnik získala firma ELSLAV.

V roce 1996 vznikla firma EM Brno s.r.o., která do dnešního dne zachovává a rozvíjí výrobu stejnosměrných i střídavých elektromotorů, servomotorů, nevýbušných asynchronních motorů atd., včetně výroby motorů na zakázku.

Stále se snažíme vyvíjet nové typy elektromotorů. Díky našemu odbornému týmu jsme tak mohli v roce 2002 představit bezpřevodové výtahové stroje pro pohon lanových výtahů a následně o deset let později jsme přišli na trh s bezpřevodovými výtahovými stroji určenými pro pohon výtahů pomocí pásů Polyrope.