Technické informace k řadě M

STEJNSOMERNA_RADAM_UHEL_

Stejnosměrné elektromotory se dodávají s derivačním nebo cizím buzením. Tato buzení motoru jsou v případě požadavku na stabilní průběh zatěžovací charakteristiky (otáčky při zatížení klesají) opatřena stabilizačním pomocným sériovým vinutím. Takové případy se vyskytují například u motorů, které nepracují s regulátorem v otáčkové smyčce. Motory napájené z řízených usměrňovačů s otáčkovou vazbou, (s tachodynamem) stabilizační vinutí nemají. Na požádání se stroje též vyrábějí s buzením kompaundním nebo sériovým.

Prostředí:

obyčejné
teplota okolí -20 až +40 °C

tropické vlhké TH32 v krytí IP23
teplota okolí -20 až +40 °C

tropické univerzální T23 v krytí IP23
teplota okolí -20 až +45 °C

Výška nad mořem – maximálně 1000m, nad 1000m je potřeba redukovat výkon.

Napětí kotvy:

110 V   určeno pro napájení hladkým proudem
160 V   určeno pro napájení z jednofázových usměrňovačů
220 V   určeno pro napájení hladkým proudem
270 V   určeno pro napájení z jednofázových usměrňovačů
330 V   určeno pro napájení z trojfázových usměrňovačů
400 V   určeno pro napájení hladkým proudem nebo pro napájení z trojfázových usměrňovačů
440 V   určeno pro napájení z trojfázových usměrňovačů

Při napájení z řízených usměrňovačů se zvlněním větším než 15% je nutno snížit výkon (moment) o 15%.

Stroje jsou určeny pro oba smysly točení. Není-li uvedeno jinak, jsou motory zapojeny pro smysl točení vpravo, přičemž smysl točení lze měnit přepojením podle schématu umístěného ve svorkovnicovém krytu.

Tvary elektromotorů:

IM 1001

IM 2001

IM 3001

IM 3011

IM 3031

IM 1002

IM 2002

IM 3002

IM 3012

IM 3032

Stupeň krytí:

IP 23

IP 44

IP 55 po dohodě

Motory se vyrábějí v označení MB, MF, MG, MO.

Regulace otáček změnou napětí kotvy:

Elektromotory MB lze regulovat napětím kotvy při konstantním momentu od jmenovitých (nejvyšších) otáček až do 1300 min-1 , u MB112 a MB132 nebo do 1500 min-1, u MB90 a MB160, dále u všech do 750 a 300 min-1 podle příslušného regulačního rozsahu. Obdobně elektromotory MF a MG lze regulovat až do nejnižších otáček 50  min-1.
Motory MO lze regulovat za konstantního momentu až do 300 min-1 a od 300 do 50 min-1 při momentu sníženém na 70% MN. Jmenovitý moment odpovídá parametrům uvedeným na štítku.

Regulace otáček odbuzením:
1 : 1,5     při konstantním výkonu
1 : 2    při sníženém výkonu o 10%

S vyšším regulačním rozsahem po dohodě.

Maximální otáčky dané mechanickou pevností rotoru jsou 4 500 min-1.

Potřebujete pomoci?

Zavolejte nám pro bližší informace, nebo si vyžádejte návštěvu našeho obchodního zástupce.

Kontaktujte nás